Секції

  1. Розвиток систем інформаційного забезпечення управління підприємством
  2. Шляхи адаптації облікової системи до умов сучасної економіки
  3. Аналітичний інструментарій в управлінні підприємством
  4. Перспективи розвитку аудиторської діяльності в Україні
  5. Проблеми та перспективи використання інформаційних систем і технологій в обліку, аналізі та аудиті