Підсумки VІI Міжнародної студентської наукової конференції «Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки»

21 жовтня кафедра обліку та аналізу провела VІІ Міжнародну студентську наукову конференцію «Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки».

Програмою конференції було передбачено обговорення актуальної тематики за напрямами: актуальні проблеми бухгалтерського, управлінського та податкового обліку і шляхи їх вирішення; проблеми та перспективи розвитку аудиторської діяльності в Україні; проблеми розвитку економічного аналізу та його застосування у прийнятті управлінських рішень на практиці; шляхи реформування внутрішнього та зовнішнього контролю у контексті подолання економічних проблем підприємств; проблеми та перспективи використання інформаційних систем і технологій в обліку, аналізі та аудиті.

Студенти з закладів вищої освіти України та зарубіжжя подали до організаційного комітету 126 тез доповідей.

У роботі конференції приймали участь представники Національного університету «Львівська політехніка», Львівського торговельно-економічного університету, Державного біотехнологічного університету (м. Львів), ВСП «Львівський поліграфічний фаховий коледж Української академії друкарства», Тлумацький коледж Львівського національного аграрного університету, ВСП «Техніко-економічний фаховий коледж Національного університету «Львівська політехніка», Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, Київського національного торговельно-економічного університету, Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Київського фaхoвого кoлeджу приклaдних наук, Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Державного університету «Житомирська політехніка», Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя, Західноукраїнського національного університету (м. Тернопіль), Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу, Закарпатського угорського інституту ім. Ф. Ракоці ІІ, Одеської державної академії будівництва та архітектури, Одеського національного економічного університету, Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», Дніпровського державного технічного університету, Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця, Миколаївського національного аграрного університету, Вінницького навчально-наукового інституту економіки ЗУНУ, Новокаховського гуманітарного інституту ЗВО Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет», Сумського національного аграрного університету, Чернівецького фахового коледжу технологій та дизайну, Національного університету водного господарства і природокористування (м. Рівне), Університету імені Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща).

Після плідної роботи журі визначило переможців. Диплом першого ступеня отримала Дунаєвська Анастасія Володимирівна, другого – Мазур Ірина Романівна та Крайник Христина Іванівна. Третє місце вибороли Арович Наталя Михайлівна, Гвоздинська Анна Олександрівна та Майковець Дарина Олександрівна.

Крім того було нагороджено доповідачів у різних номінаціях. У номінації «За практичну спрямованість доповіді» грамоту отримала Жирнова Аріна Олександрівна та Могила Ірина-Людмила Анатоліївна, «За оригінальність доповіді» – Тішанська Маргарита Олександрівна, «За актуальність доповіді» – Михаць Анастасія Ростиславівна та Василишин Ольга Мирославівна, у номінації «Молодий науковець» – Мельник Вероніка Іванівна та Кордонський Роман Васильович, у номінації «Молодий ерудит» – Лішнянська Іванна Іванівна та Михаць Софія Ростиславівна, у номінації «За кращу презентацію доповіді» – Микієвич Остап Орестович.