Правила проведення олімпіади

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ СЕРЕД СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖІВ І ТЕХНІКУМІВ – ВИПУСКНИКІВ ОКР «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ» У НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

  1. Учасниками Олімпіади є студенти коледжів та технікумів, які навчаються за спеціальностями економічного спрямування.
  2. Олімпіада проводиться 5 квітня 2019 р. у два етапи: 1 етап – тестування (1 астрономічна година); 2 етап – розв’язування задач з бухгалтерського обліку (2 астрономічні години). Обидва етапи вимагають знань із теорії бухгалтерського обліку, фінансового обліку, оподаткування.
  3. Для участі в Олімпіаді до 25 березня 2019 р. учасники реєструються на веб-сайті Олімпіади. Учасники несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними інформації.
  4. Учасник Олімпіади повинен мати при собі документ, який засвідчує його особу (паспорт, свідоцтво про народження або студентський квиток).
  5. Результати Олімпіади оцінюються за 100-бальною шкалою. Розподіл балів між етапами Олімпіади: 1 етап – 40 балів, 2 етап – 60 балів.
  6. Учасникам Олімпіади дозволяється користуватися лише комп’ютерним обладнанням, калькулятором, друкованими матеріалами, що надаються Оргкомітетом. При виконанні завдань забороняється використовувати мобільні телефони та допомогу інших осіб.
  7. Учасники Олімпіади повинні дотримуватись правил її проведення, норм і правил техніки безпеки, виявляти бережливість у використанні комп’ютерної техніки.
  8. Результати Олімпіади Журі оприлюднює не пізніше 10.00 год. 6 квітня 2019 р.
  9. У разі сумнівів щодо правильності та об’єктивності оцінювання виконаних завдань учасники Олімпіади мають право подавати апеляційній комісії заяви у письмовій формі до оприлюднення остаточних підсумків Олімпіади. Час подання апеляцій 10.00-11.00 год. 6 квітня 2019 р. У заяві учасник Олімпіади повинен зазначити причину апеляції. Рішення апеляційної комісії щодо результатів є остаточним і не підлягає перегляду.
  10. Кількість призерів Олімпіади складає 30% від чисельності учасників: 5% – диплом 1-го ступеня, 10% – диплом 2-го ступеня, 15% – диплом 3-го ступеня.

2019. Конференції кафедри обліку та аналізу Львівської політехніки