Правила проведення олімпіади

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ СЕРЕД СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖІВ І ТЕХНІКУМІВ – ВИПУСКНИКІВ ОКР «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ» У НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

 1. Олімпіада проводиться дистанційно у два тури:
  – перший тур – з 01 по 28 лютого 2021 р.;
  – другий тур – 26 березня 2021 р.
 2. Обидва тури вимагають знань із теорії бухгалтерського обліку, фінансового обліку, оподаткування.
 3. Основою для проведення Олімпіади є платформа: https://www.conf.lviv.ua та https://testing.conf.lviv.ua/.
 4. Для участі в Олімпіаді учасники реєструються на веб-сайті Олімпіади https://www.conf.lviv.ua/reg-olimpiada/та https://testing.conf.lviv.ua/. Реєстраційні дані є чинними для двох турів Олімпіади. Учасники несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними інформації.
 5. Під час участі у першому дистанційному турі учасники: розв’язують тестові завдання та задачі представлені на платформі у визначені терміни (з 01 по 28 лютого 2021 р.). Для розв’язування завдань в учасника є одна спроба та обмеження в часі – 60 хв. для проходження тестування та 60 хв. для розв’язування задач.
 6. Під час другого дистанційного туру учасник розв’язує тестові завдання із використанням платформи та вирішує практичні задачі.
 7. Результати Олімпіади оцінюються за 100-бальною шкалою:
  – 10 балів – під час дистанційного туру;
  – 90 балів – під час очного туру.
 8. До участі у другому турі учасник допускаються незалежно від їх участі та результатів у першому турі.
 9. Попередні результати Олімпіади Журі оприлюднює не пізніше 18.00 год. 27 березня 2021 р.
 10. У разі сумнівів щодо правильності та об’єктивності оцінювання виконаних завдань учасники Олімпіади мають право подавати апеляційній комісії заяви у письмовій формі до оприлюднення остаточних підсумків Олімпіади. У заяві учасник Олімпіади повинен зазначити причину апеляції. Рішення апеляційної комісії щодо результатів є остаточним і не підлягає перегляду.
 11. Після роботи апеляційної комісії оголошуються остаточні результати Олімпіади та відбувається нагородження переможців Грамотами.
 12. Кількість призерів Олімпіади складає 30% від чисельності учасників: 5% – диплом 1-го ступеня, 10% – диплом 2-го ступеня, 15% – диплом 3-го ступеня.