Реквізити

Публікація матеріалів учасників  VІІ Міжнародної студентської наукової конференції “Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки” у електронному збірнику тез доповідей  безкоштовна.